Vergoedingen

Jouw coachbudget

Je hebt behoefte aan coaching? Er zijn verschillende manieren om jouw coachbudget aan te vragen. Daarnaast bestaan er vergoedingsmogelijkheden en zijn de coach kosten onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hieronder tref je een aantal voorbeelden die je op weg kunnen helpen. Om precies te weten welke regelingen op jou van toepassing zijn, adviseren wij je contact op te nemen met jouw leidinggevende, HR manager of belastingadviseur.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
Tegenwoordig moet iedereen hun leven lang leren om bij te blijven. Werkgevers willen graag medewerkers die zich verder ontwikkelen en daar willen ze ook in investeren. Een persoonlijk ontwikkelingsplan helpt om te blijven leren in het kader van het werk. Een POP is een ‘contract’ tussen jou en jouw werkgever over je eigen persoonlijke ontwikkeling. Je zorgt voor jouw eigen leerproces, jouw werkgever faciliteert met tijd en geld. Een POP geeft je de mogelijkheid grondig na te denken over jouw toekomst. Het helpt om je ambities waar te maken. Samen met jouw leidinggevende bespreek jij jouw wensen. Als jullie het eens zijn over de gewenste ontwikkelingsdoelen en de beste weg daarheen, ga je ermee aan de slag. De ontwikkelingsdoelen zijn op allerlei manieren te bereiken, bijvoorbeeld met behulp van coaching. Informeer bij jouw leidinggevende wat binnen de organisatie mogelijk is in het kader van jouw POP. Je kan ook een gratis kennismakingsgesprek met CoFocus aanvragen. Wij helpen je dan met een plan en een offerte voorstel die je aan je leidinggevende kunt voorleggen.

Opleidings- of coachbudget bij HR
HR of personeelszaken beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling zeer goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een coachbudget, neem gerust contact op met CoFocus. In een gratis kennismakingsgesprek kunnen we bespreken hoe de aanvraag voor jouw coachbudget bij de HR manager dient te worden ingediend.

CAO coachbudget
De traditionele rol van de ‘beschermende vakbond’ wordt in toenemende mate steeds meer die van netwerkorganisatie en individuele coach met maatwerk. Het accent ligt op luisteren en stimuleren. De kans is aanwezig dat in jouw CAO een coachbudget is opgenomen. Vakbonden bieden hiervoor tools en persoonlijke ondersteuning. Informeer bij jouw HR manager of kijk op de site van jouw vakbond.

Belastingvoordeel

Werkgever – Kosten gemaakt voor coaching/ loopbaancoaching zijn als scholingskosten/studiekosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het doel van de opleiding moet zijn gericht op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die een werknemer nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.

Werknemer – Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kan je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde. (bron: Kluwer Belastinggids 2013)

Noot: Aan deze vrijblijvende informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij jouw belastingadviseur.