Praktisch

Locatie

CoFocus is mobiel en flexibel. Ze komt bij je langs voor de gesprekken. Je draagt zorg voor een plezierige kantoorruimte. Indien gewenst kunnen de gesprekken ook elders plaatsvinden; dat wordt gezamenlijk afgestemd.

Gespreksduur

Een coaching gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur. Het is belangrijk dat deze tijd er is. Coaching vergt veel inspanning: rust en tijd om je gedachten op een rij te zetten zijn essentieel voor een goed resultaat. Het Lite coaching traject proberen we binnen een maand af te ronden. ContractCoaching vindt in blokken van 4 tot 6 gesprekken plaats waarna een evaluatie plaatsvindt. Uitkomst daarvan is bepalend voor een eventueel vervolg.

Onderscheidend vermogen CoFocus

Of coaching effect heeft, heeft te maken met de ervaring van de coach, de inzet en de wil om te veranderen bij de coachee en de ‘klik’. De focus is geheel op jou. Over de ‘klik’: het is er of het is er niet. In het eerste (intake)gesprek wordt dat vanzelf duidelijk.


Ervaring vindt plaats als het denken er niet meer is’ – Tao 900x300 artiesten die springen

 

 

 

Zakelijke sfeer

CoFocus werkt voor organisaties en zelfstandigen. Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en de vergoedingen van de coaching trajecten zijn voor particulieren meestal wel mogelijk in het kader van je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) of het Opleidings- of Coachbudget bij HR of personeelszaken van je organisatie.

Ethische richtlijnen

Sasi van CoFocus heeft het leertraject Coachen van Collega’s met succes afgerond. Dit leertraject heeft de NOBCO/EMCC EQA-accreditatie op Foundation niveau. Cofocus hanteert de daar opgestelde ethische richtlijnen als uitgangspunt.

Jouw werkgever

Aan het begin van het traject heeft CoFocus een afstemmingsgesprek met jouw werkgever (vaak je leidinggevende of HR manager). Voor de onderlinge relatie (het drieluik van coach – coachee – leidinggevende) is het belangrijk de verwachtingen goed te managen en dat we van elkaar weten over het traject. Het afstemmingsgesprek is daardoor een open gesprek en niet vertrouwelijk. Aan het eind volgt weer een gesprek, eventueel met de gecoachte erbij. Mocht zowel je werkgever als jijzelf geen prijs stellen op dat gezamenlijke contact, is dat er niet. CoFocus garandeert dat er geen persoonlijke informatie over jou vanuit het traject bij je werkgever terechtkomt.